Nobellotteriet

Om SSCO

Stockholm Studentkårers Centralorganisation, SSCO, är en organisation för samarbete mellan studentkårerna i Stockholmsregionen. Genom våra mer än 50 medlemmar representerar SSCO cirka 80 000 studenter. Organisationen grundades 1896 och dess ursprungliga fokus var att tillhandahålla tjänster till Stockholms studenter. Sedan dess SSCO har gått mot att arbeta som en lobbyorganisation och idag är fokus för SSCO att påverka politiker på lokal, regional och nationell nivå. SSCO fortsätter sitt arbete för att förbättra situationen för studenter i Stockholm och för att stärka Stockholm som en ledande region för utbildning i Sverige. Genom att studentrelaterade frågor uppmärksammas av politiker och andra beslutsfattare arbetar organisationen för att bibehålla befintliga samarbeten och därmed säkra studenternas långsiktiga inflytande i regionen. 

SSCO har tre huvuduppgifter:
  - Att skydda och utveckla Stockholm som ledande region för utbildning i Sverige.
  - Att erbjuda mötesplatser för studenter och studentkårer i Stockholm.
  - Att tillhandahålla gemensam service för Stockholmsregionens studenter.

Sociala aktiviteter
Varje år, tillsammans med Nobelstiftelsen, arrangerar SSCO Nobellotteriet. Alla som studerar vid universitet eller högskola i Sverige kan köpa biljetter till lotteriet och vinna rätten att köpa en parbiljett till Nobelbanketten. Många studenter från hela Sverige prövar lyckan i lotteriet.  SSCO arrangerar årligen studenternas traditionella festligheter under Valborgshelgen. Dagen innan Valborg anordnas en pubrunda där du besöker studentpubar runt om i stockholm. På själva Valborgsmässoafton deltar Stockholms studentkårer i firandet på Skansen genom en gemensam fanborg. På www.fester.nu kan du hitta mer information om fester och pubar som äger rum hos studentkårerna i Stockholm. För ytterligare information om sociala aktiviteter för studenter i Stockholm kontakta oma@ssco.se. 

Logga in

Glömt lösenord?

Sponsorer